Marian Garai - MGPHOTO.SK

vaša prezentácia na internete

 
Bývalá firma Marian Garai - Pagestory vznikla začiatkom roku 2002.  Firma Pagestory sa dňom 31.12.2009 pretransformovala na firmu ponúkajúcu fotoslužby a zmenila meno na Marian Garai MGPHOTO.SK
 
 

Kontakt

Marian Garai - MGPHOTO.SK
Katova 169/8
969 01 Banská Štiavnica
Tel.: 045/ 692 11 67
Mobil: 0905 169 927

Email: mariangarai@gmail.com